Dobrodošli v naš svet penin

Ponudba

Degustacije

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Naziv aktivnosti

Podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018.

Povzetek

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala v sklopu podukrepa 6.1 za nakup kmetijske in strojne opreme, namenjene za vinogradništvo in vinarstvo, ter povečanje obsega PKP.

Glavne dejavnosti

 • Nakup traktorja 65 KM.
 • Nakup baterijskih vinogradniških škarij.
 • Nakup baterijsko vinogradniške vezalke.
 • Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 • Nakup stroja za degoržacijo.
 • Nakup stroja za stresanje steklenic.
 • Nakup stroja za pranje steklenic.

Cilji

 • Povečanje obsega proizvodnih kapacitet.
 • Znižati stroške pridelave na enoto proizvoda.
 • Tehnološka posodobitev kmetijskega gospodarstva.
 • Povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva.

Pričakovani rezultati

Izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov pridelave.

Povezave

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/